Ogłoszenia

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXI Niedziela Zwykła

21 sierpnia 2016r.

Kolekta jest przeznaczona na seminarium i diecezję.

Za złożone ofiary składamy „Bóg zapłać”.

 

  1. Dziś o godz. 1700 zapraszamy na nieszpory.
  2. Dziś pielgrzymka kobiet i niewiast do Piekar Śl. Przywitanie pielgrzymów o godz. 1845.
  3. Dziś po mszy św. o godz. 1800 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej zaprasza na koncert organowy pt. „Srebrna Suita Organowa”. Kompozytorka
    i wykonawczynią jest Bogusława Faustyna Dunikowska
  4. Jerycho Różańcowe zaprasza do modlitwy przed Najśw. Sakramentem w piątek
    26 sierpnia. Rozpoczęcie po mszy św. porannej.
  5. Dnia 14. 09 br. organizujemy pielgrzymkę do MB Fatimskiej w Turzy i do Czech. Wyjazd po mszy św. o godz. 900. Koszt 30 zł. Tel kontakt. 695851197
  6. Przez całe wakacje nie ma dyżuru w konfesjonale w godzinach popołudniowych.
  7. Przez okres wakacji nie sprawujemy mszy św. o godz. 1600. W zamian zapraszamy na mszę św. o godz. 2000.
  8. W kancelarii parafialnej można składać intencje mszalne, które mogą zostać odprawione w okresie wakacyjnym poza naszą parafią.
  9. Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na remont domu księdza seniora.

 

 

 


 

Zapowiedzi przedmałżeńskie

 

 

1. Rubaj Daniel, zam. Warszawa ul. Szegedyńska 13a/1023

 

    Guzin Katarzyna, zam. Tarn. Góry ul. Wojska Polskiego 1/3

 

2. Marek Andrzej, zam. Tarn. Góry ul. Pomorska 65

 

    Kulerz Paulina, zam. Tarn. Góry ul. Wojska Polskiego 1/21

 

 

 

  

 


 

XXIV Diecezjalna a już 370 Gliwicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

pod hasłem: „Miłosierni jak Ojciec” odbędzie się w dniach 18 - 20.08.2016r.

 

Rozpoczęcie 18.08.2016 mszą św. w parafii MBKP o godz. 12.00.

 Aby wpisać się na listę należy podać: Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, /uwaga! jeżeli jest osoba niepełnoletnia – trzeba podać, kto na pielgrzymce, jest opiekunem dla tej osoby /ważne m.in. dla służby medycznej/.

 Opłaty związane z pielgrzymką:
Znaczek Pielgrzymki /obowiązkowo każdy pielgrzym!!!/ - 5zł
Opłata pielgrzymkowa 15zł
Transport bagaży około 15 zł (zależy od ilości osób) – płatne u kierowcy w dniu wyjścia
Czyli razem: 35zł

Znaczki można nabywać jak w poprzednich latach w zakrystii parafii MBKP.

 Są też znaczki dla „Duchowych Pielgrzymów” – nie uczestniczą Oni fizycznie w pielgrzymowaniu, ale „DUCHOWO” łączą się z pielgrzymującymi. Polega to na codziennym udziale we mszy św. w parafii lub radio (chorzy), osobistej modlitwie i „kontakcie” z Pielgrzymką; np. przez Radio Plus.  Jest Specjalny „Znaczek” do nabycia w zakrystii parafii MBKP.

Zapraszamy również do udziału w zakończeniu pielgrzymki na Jasnej Górze. Msza Św. na wałach Jasnej Góry w sobotę 20 sierpnia o godz. 15.00.

Na prośbę pielgrzymów w tym roku nasza grupa posiada chusty w kolorze czarnym z napisem "GRUPA CZARNA". Do nabycia również w zakrystii.

 

 


 

   

 Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

 Jak się zrodziła?
Powstała po Objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia z grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO. Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.

Na czym polega?
Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu specjalnej modlitwy oraz jednej tajemnicy różańcowej w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. Adoptujemy każdorazowo tylko jedno nieznane nam dziecko zagrożone aborcją. Pan Bóg – Dawca Życia zna jego imię i On sam je wybiera.

Kto może ją podjąć?
Każdy – osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

 Warto wiedzieć!

 * Postanowienia dodatkowe są uzupełnieniem Duchowej Adopcji. Są dobrowolne, lecz są chętnie widziane i praktykowane, ponieważ często stanowią potrzebę większego zadośćuczynienia, dziękczynienia, bądź wyproszenia łask u Bożej Opatrzności. Żeby podjęte postanowienia praktyk skutecznie i do końca wykonać, najlepiej jest podjąć jedną lub najwyżej dwie praktyki.
* Może się zdarzyć, że zapomnimy lub zaniedbamy nasze zobowiązania adopcyjne. Długa przerwa, na przykład miesięczna, przerywa Duchową Adopcję i wymaga podjęcia jej od początku. Należy wtedy odbyć spowiedź, ponowić przyrzeczenia i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy Duchową Adopcję kontynuować, przedłużając o ilość dni opuszczonych.
* Przyrzeczenie Duchowej Adopcji może być składane prywatnie przed Krzyżem, najlepiej w któreś święto Matki Bożej. Takie „prywatne” przyrzeczenie składamy wówczas, gdy nie ma warunków do uroczystego złożenia go w kościele z pełnym ceremoniałem. Takie sytuacje są usprawiedliwiane np. chorobą, sędziwym wiekiem, niepełnosprawnością, uwięzieniem, pracą na morzu, skoszarowaniem w wojsku, znaczną odległością miejsca zamieszkania kandydata od kościoła sprawującego liturgię przyrzeczeń adopcyjnych.

 

 


  

 

 

Zgodnie z poleceniem Księdza Proboszcza Kancelaria Med-Lex będzie świadczyć dla Parafian bezpłatne konsultacje z zakresu psychologii i prawa. W ramach konsultacji ze wszystkich dziedzin prawa można również sprawdzić wysokość emerytur/rent, zasadność egzekucji, ocenić należność alimentów dla kobiet, egzekwowanie swych uprawnień, obowiązki stron, zabezpieczanie praw. Konsultacje odbywać się będą w każdy wtorek od godz. 1530 do 1730.

 


  

Przypomnienie i wyjaśnienie

Kto może zostać ojcem lub matką chrzestną?

 

1. Ukończył 16 rok życia i był bierzmowany.
2. Uczęszczał na lekcje religii w szkole ponadgimnazjalnej.
3. Nie żyje w związku niesakramentalnym.
4. Może przystępować do Komunii Św. (patrz pkt.3)
5. Jest wierzącym i praktykującym katolikiem (Uczęszcza na msze św. niedzielne).
6. Rodzice chrzestni nie mogą być tej samej płci.

Ks. Jan Frysz

Proboszcz

 


 

 Poradnia Małżeńska i Rodzinna „Siloe”

 

Od początku września 2014 roku działa Chrześcijańska Poradnia Małżeńska i Rodzinna „Siloe” przy Parafii Matki Bożej Uzdrowienie Chorych (Kamilianie) w Tarnowskich Górach, przy ul. Różanej 2. Poradnia jest tworzona przez osoby wierzące, zaangażowane w życie Kościoła, pracujące w oparciu o chrześcijańską wizję człowieka - osoby funkcjonującej zarówno w sferze fizycznej i psychologicznej, jak również w sferze duchowej, wynikającej z rzeczywistości bycia stworzonym z woli i na obraz żywego Boga. W pracy merytorycznej korzystamy ze współczesnych koncepcji i podejść terapeutycznych zgodnych z nauczaniem Kościoła.

 Nasza działalność obejmuje:

  • Terapię rodzin i małżeństw – w podejściu systemowym, w którym „pacjentem” terapii nie są poszczególne osoby, lecz cały tzw. „system rodzinny”, czyli relacje między członkami rodziny, role, jakie pełnią, ich rodzaj i znaczenie dla rodziny.
  • Poradnictwo i terapię psychologiczną – dla osób borykających się
    z problemami natury emocjonalnej lub zmagających się z jakąś trudną sytuacją życiową.
  • Indywidualną terapię pogłębioną dla osób uzależnionych – jest to forma pomocy dla osób uzależnionych, które ukończyły podstawowy program terapii.
  • Poradnictwo i konsultacje nauczyciela metody Naturalnego Planowania Rodziny – Metoda Objawowo-Termiczna Podwójnego Sprawdzenia.

Poradnictwo i konsultacje instruktora Modelu Creighton – wystandaryzowanej metody obserwacji oznak płodności w cyklu kobiety, stosowanej w Naprotechnologii. 

Można nas znaleźć w internecie:

tarnowskiegory.kamilianie.eu  - zakładka „Poradnia Siloe“

oraz na www.facebook.com/poradnia.siloe

 


 

POMOC PSYCHOLOGA

Jestem psychologiem. Od 4 lat, tj. od ukończenia studiów, pracuję z dziećmi. Podczas studiów wybrałam ścieżkę kształcącą w kierunku pracy z rodziną, dziećmi oraz osobami niepełnosprawnymi. W pracy zawodowej łączę wszystkie te elementy. W szkole pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością, wspieram ich rodziców oraz nauczycieli. W domu dziecka mam kontakt z dziećmi, które ze względu na nieporadność wychowawczą swoich rodziców, znalazły się w systemie opieki zastępczej. Na bieżąco stykam się z trudnościami tych młodych ludzi jak i osób, które je uczą i wychowują. Z chęcią będę się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z osobami, które potrzebują informacji lub wsparcia. Zapraszamy w każdą środę od godz. 17.00 do 17.30.

 Ola Myślińska

   


                   

TERMINY SPOTKAŃ GRUP DZIAŁAJĄCYCH W NASZEJ PARAFII

 

  1. Dzieci Maryi - piątek 15.45

  2. Oaza - piątek 19.00

  3. Duszpasterstwo Akademickie - I piątek miesiąca 19.00 msza św. młodzieżowa, 20.00 Duszpasterstwo Akad.

  4. Nauki przedchrzcielne - II i IV sobota miesiąca 18.45

  5. Przygotowanie do bierzmowania - pierwszy czwartek miesiąca 16.30

  6. Świetlica Anioła Stróża, wtorek 16.00

  7. Zespół Młodzieżowy - niedziela godz. 10.30

  8. Róża Różańcowa

  9. Franciszkański Zakon Świeckich - ostatnia sobota miesiąca po mszy św. porannej

 10. Duszpasterstwo Rodzin

 11. Jerycho Różańcowe - I sobota miesiąca i św. Maryjne

 12. Ministranci - środa 17.00

 13. Odnowa w Duchu Św. - środa po mszy św. wieczornej

 14. I poniedziałek miesiąca 18.30: Rada Parafialna

 15. II poniedziałek miesiąca: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

 16. III poniedziałek miesiąca 18.30: Zespół Charytatywny

 17. IV poniedziałek miesiąca: Grupa Biblijna

 18. III czwartek miesiąca 18.30: nauczyciele

 

 

Intencje mszalne

 

 INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

22.08.2016r. – 28.08.2016r.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poniedziałek, 22 sierpnia 2016r.

800

I Za zm. męża Henryka Jaksik w rocz. śm., zm. teściów Helenę i Franciszka, zm. rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

II Za zm. rodziców Agnieszkę i Alojzego Mendrala, zm. rodziców Annę i Pawła Matyl, ich synów Jerzego i Rudolfa, zm. Annę         Mocek, dziadków i wszystkich zm. z rodziny.

1800

I Do Op. Bożej przez wstaw. MBKP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dary Ducha św. i bł. Boże dla Bartosza         Cichoń z ok. 18-rocz. ur.

II Za zm. Krystiana Gorol w rocz. ur., zm. teściów Otylię i Jerzego, zm. z rodzin Gorol i Pilarski.

Wtorek, 23 sierpnia 2016r.

800

Do Mił. Bożego o dar życia wiecznego dla zm. mamy Róży, zm. Franciszka w rocz. ur.,

zm. dziadków, zm. z rodzin Starosta.

1800

I Do Mił. Bożego o dar życia wiecznego dla zm. Heleny Machura w rocz. śm., zm. z rodzin Tracz, Szczepanek, Cyl i Piełka.

II Do Mił. Bożego o dar życia wiecznego dla zm. Barbary Gaik, zm. Urszuli Jess.

Środa, 24 sierpnia 2016r.

800

Do Mił. Bożego o dar życia wiecznego dla zm. zięcia Dittricha w 1-rocz. śm.

1800

I Do Op. Bożej przez wstaw. MBKP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Doroty i Mirosława Mansfeld z   ok. 25-rocz. ślubu i o bł. B. dla całej rodziny.

II Do Mił. Bożego o dar życia wiecznego dla zm. rodziców Wójcickich, dziadków Kędzierskich, zm. siostrę Felicję Kaczmarek.

Czwartek, 25 sierpnia 2016r.

800

Za zm. rodziców Agnieszkę i Jana Stradowskich, zm. brata Stanisława, zm. żonę Krystynę,

zm. pokrewieństwo z rodzin Stradowski i Aleksa.

1800

I Do MBNP o szczęśliwe rozwiązanie dla wnuczek Eweliny i Natalii i o zdrowie dla dzieci i matek.

II Do Mił. Bożego o dar życia wiecznego dla zm. Irenę Wójcik w 20-rocz. śm., zm. rodziców z obu stron.

Piątek, 26 sierpnia 2016r.

800

Do Mił. Bożego o dar życia wiecznego dla zm. Zofii i Tadeusza Zdulskich, zm. Gustawa i Tadeusza

Wawrzyczek.

1800

I O dar życia wiecznego dla zm. Wandy Pyka w rocz. ur.

II 30-dzień po śm. i za zmarłych:

1. Za zm. Helenę, Zenona Urbańskich, babcię Michalinę zm. rodzeństwo z obu stron, zm. doktora Buczkowskiego, zm.               rodziców, siostrzeńca Janka, ciocię Marię i zm. dziadków.

2. Za zm. męża i ojca Antoniego Szpek w 30-dzień po śm.

3. Za zm. Helenę i Kazimierza Koloska, of. rodzina Lisiak.

4. Za zm. Helenę Sas w 7-rocz. śm., zm. z rodz. Sas i Kocybik.

5. Za zm. Leokadię Wszołek w 21-rocz. śm.

6. Do Bożego Miłosierdzia za popełnione grzechy i winy przez dusze wszystkich zmarłych
   i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

 Sobota, 27 sierpnia 2016r.

800

Za zm. Henryka Dragon, zm. Jana i Agnieszkę Dragon, zm. z rodzin Dragon, Buchta, zm. Klarę Kidala.

1400

Ślub: Racki- Nędzi.

1800

I Do Op. Bożej przez wstaw. MBKP i św. Józefa z podz. za otrzymane łaski z prośba o zdrowie i bł. Boże z ok. rocznicy ślubu.

II Do Mił. Bożego o dar życia wiecznego dla zm. męża Ryszarda Kalecińskiego w 4-rocz. śm. zm. rodziców i teściów.

XXII Niedziela Zwykła, 28 sierpnia 2016r.

730

Za zm. Jerzego Osadę w 1-rocz. śm.

900

I Do Op. Bożej przez wstaw. MBKP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla

   Leonarda i Haliny Warda z ok. 50-rocz. ślubu i o bł. B. dla całej rodziny.

II Za zm. rodziców Jana i Stefanię Rommel, zm. Antoniego i Martę Warda.

1030

Chrzty i roczki:

1. Zofia Kwarcińska (chrzest).

1200

I Za zm. Jadwigę Matyja w 10-rocz. śm., zm. Marka Broda, zm. z rodziny Matyja i Broda.

II Do Op. Bożej przez wstaw. MBKP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla

    rodziny Sosna i Kot z ok. rocznicy ślubu.

1700

Nieszpory.

1800

Za zm. Reginę Kiszkis w 3-rocz. śm., zm. rodziców Olgę i Edmunda Kiszkis, zm. Annę i Augustyna Krawiec, zm. brata, bratową, dziadków i krewnych z obu stron.

2000

Do Op. Bożej przez wstaw. MBKP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Franciszki Witarowskiej z ok. urodzin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ta strona wykorzystuje COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj wiecej.

Akceptuje polityke

EU Cookie Directive Module Information