Ogłoszenia

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XVII Niedziela Zwykła

24 lipca 2016r.

Kolekta jest przeznaczona na remont domu księdza seniora.
Za złożone ofiary składamy „Bóg zapłać”.

 

  1. Dziś o godz. 1700 zapraszamy na nieszpory.
  2. Parafia organizuje wyjazd na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem na Jasnej Górze 28.07.2016r. Informacje
   i zgłoszenia na wyjazd autokarowy w zakrystii.
  3. W związku z małą liczbą chętnych na pielgrzymkę do Lourdes i La Salette informujemy, iż pielgrzymka  zostaje odwołana.
   Pieniądze do odebrania w zakrystii.
  4. Dnia 27.07.2016 tj. środa organizujemy pielgrzymkę do Kamienia Śl. oraz Góry św. Anny. Wyjazd po Mszy św. porannej
   o godz. 900. Tel. kont. 695851197.
  5. Obowiązkowe spotkanie dla młodzieży wyjeżdżającej na ŚDM odbędzie się w środę 27.07. o godz. 1930.
  6. XXIV Diecezjalna a już 370 Gliwicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę - pod hasłem: „Miłosierni jak Ojciec”
   odbędzie się w dniach  18.08. - 20.08.2015r. Bliższe informacje

   w gazetce, gablotce i na stronie internetowej www.pielgrzymki-gliwice.pl. Zapisy w zakrystii. Można w pielgrzymce
   uczestniczyć w sposób duchowy, zapisy i znaczki także

   w zakrystii.
  7. W miesiącach wakacyjnych biblioteka parafialna będzie nieczynna.
  8. Przez całe wakacje nie ma dyżuru w konfesjonale w godzinach popołudniowych.
  9. Przez okres wakacji nie sprawujemy mszy św. o godz. 1600. W zamian zapraszamy na mszę św. o godz. 2000.
  10. W kancelarii parafialnej można składać intencje mszalne, które mogą zostać odprawione w okresie wakacyjnym
   poza naszą parafią.
  11. Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.

 


 

Zapowiedzi przedmałżeńskie

 

Zapowiedzi przedmałżeńskie

 

 

 

1. Marcin Szyguła, zam. Tarn. Góry, ul. Bończyka 27/4

 

    Wioletta Jabłońska, zam. Tarn. Góry, ul. Bończyka 27/4

 

 

 

2. Janelt Tobiasz, zam. Tarn. Góry ul. Ułańska 15a/3

 

Lesz Monika, zam. Tarn. Góry ul. Morcinka 12b/7

 

 

 

   3. Pietryga Dawid, zam. Radzionków ul. Norwida 24

 

      Drzazga Justyna, zam. Tarn. Góry ul. Wojska Pol. 7/17

 

 

 

 4. Żelasko Waldemar, zam. Tworóg ul. Miarki 24

 

    Skrzypiciel Joanna, zam. Tarn. Góry ul. Bystrama 1

 

 


 

XXIV Diecezjalna a już 370 Gliwicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

pod hasłem: „Miłosierni jak Ojciec” odbędzie się w dniach 18 - 20.08.2016r.

 

Rozpoczęcie 18.08.2016 mszą św. w parafii MBKP o godz. 12.00.

 Aby wpisać się na listę należy podać: Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, /uwaga! jeżeli jest osoba niepełnoletnia – trzeba podać, kto na pielgrzymce, jest opiekunem dla tej osoby /ważne m.in. dla służby medycznej/.

 Opłaty związane z pielgrzymką:
Znaczek Pielgrzymki /obowiązkowo każdy pielgrzym!!!/ - 5zł
Opłata pielgrzymkowa 15zł
Transport bagaży około 15 zł (zależy od ilości osób) – płatne u kierowcy w dniu wyjścia
Czyli razem: 35zł

Znaczki można nabywać jak w poprzednich latach w zakrystii parafii MBKP.

 Są też znaczki dla „Duchowych Pielgrzymów” – nie uczestniczą Oni fizycznie w pielgrzymowaniu, ale „DUCHOWO” łączą się z pielgrzymującymi. Polega to na codziennym udziale we mszy św. w parafii lub radio (chorzy), osobistej modlitwie i „kontakcie” z Pielgrzymką; np. przez Radio Plus.  Jest Specjalny „Znaczek” do nabycia w zakrystii parafii MBKP.

Zapraszamy również do udziału w zakończeniu pielgrzymki na Jasnej Górze. Msza Św. na wałach Jasnej Góry w sobotę 20 sierpnia o godz. 15.00.

Na prośbę pielgrzymów w tym roku nasza grupa posiada chusty w kolorze czarnym z napisem "GRUPA CZARNA". Do nabycia również w zakrystii.

 

 


 

Wizyta Ojca Świętego na Jasnej Górze

 w dniu 28 lipca 2016 r.

  

W dniu 28 lipca 2016 r. Ojciec Święty Franciszek przybędzie do Częstochowy na Jasną Górę, aby podczas sprawowanej przez niego Eucharystii dziękować za 1050-lecie dziedzictwa chrztu Narodu Polskiego. Na tę uroczystość Biskupi Polscy zapraszają wspólnoty rodzinne i kościelne, aby wraz z Papieżem przez wstawiennictwo Maryi zaufać Bogu bogatemu w miłosierdzie na kolejne tysiąclecie.

 Po przybyciu na Jasną Górę Ojciec Święty Franciszek przejedzie pomiędzy sektorami na błoniach, a następnie uda się do sanktuarium. Po osobistej modlitwie papieża przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej, o godz. 10.30 rozpocznie się Msza św. na Szczycie Jasnogórskim, która stanowić będzie uwieńczenie narodowego dziękczynienia za chrzest Polski w 1050. rocznicę. 

Z naszej parafii wyruszy autobus na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Zapisy w zakrystii.

 Cena przejazdu 25 zł.

 


 

   

 Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

 Jak się zrodziła?
Powstała po Objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia z grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO. Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.

Na czym polega?
Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu specjalnej modlitwy oraz jednej tajemnicy różańcowej w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. Adoptujemy każdorazowo tylko jedno nieznane nam dziecko zagrożone aborcją. Pan Bóg – Dawca Życia zna jego imię i On sam je wybiera.

Kto może ją podjąć?
Każdy – osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

 Warto wiedzieć!

 * Postanowienia dodatkowe są uzupełnieniem Duchowej Adopcji. Są dobrowolne, lecz są chętnie widziane i praktykowane, ponieważ często stanowią potrzebę większego zadośćuczynienia, dziękczynienia, bądź wyproszenia łask u Bożej Opatrzności. Żeby podjęte postanowienia praktyk skutecznie i do końca wykonać, najlepiej jest podjąć jedną lub najwyżej dwie praktyki.
* Może się zdarzyć, że zapomnimy lub zaniedbamy nasze zobowiązania adopcyjne. Długa przerwa, na przykład miesięczna, przerywa Duchową Adopcję i wymaga podjęcia jej od początku. Należy wtedy odbyć spowiedź, ponowić przyrzeczenia i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy Duchową Adopcję kontynuować, przedłużając o ilość dni opuszczonych.
* Przyrzeczenie Duchowej Adopcji może być składane prywatnie przed Krzyżem, najlepiej w któreś święto Matki Bożej. Takie „prywatne” przyrzeczenie składamy wówczas, gdy nie ma warunków do uroczystego złożenia go w kościele z pełnym ceremoniałem. Takie sytuacje są usprawiedliwiane np. chorobą, sędziwym wiekiem, niepełnosprawnością, uwięzieniem, pracą na morzu, skoszarowaniem w wojsku, znaczną odległością miejsca zamieszkania kandydata od kościoła sprawującego liturgię przyrzeczeń adopcyjnych.

 


 

 


  

 

 

Zgodnie z poleceniem Księdza Proboszcza Kancelaria Med-Lex będzie świadczyć dla Parafian bezpłatne konsultacje z zakresu psychologii i prawa. W ramach konsultacji ze wszystkich dziedzin prawa można również sprawdzić wysokość emerytur/rent, zasadność egzekucji, ocenić należność alimentów dla kobiet, egzekwowanie swych uprawnień, obowiązki stron, zabezpieczanie praw. Konsultacje odbywać się będą w każdy wtorek od godz. 1530 do 1730.

 


  

Przypomnienie i wyjaśnienie

Kto może zostać ojcem lub matką chrzestną?

 

1. Ukończył 16 rok życia i był bierzmowany.
2. Uczęszczał na lekcje religii w szkole ponadgimnazjalnej.
3. Nie żyje w związku niesakramentalnym.
4. Może przystępować do Komunii Św. (patrz pkt.3)
5. Jest wierzącym i praktykującym katolikiem (Uczęszcza na msze św. niedzielne).
6. Rodzice chrzestni nie mogą być tej samej płci.

Ks. Jan Frysz

Proboszcz

 


 

 Poradnia Małżeńska i Rodzinna „Siloe”

 

Od początku września 2014 roku działa Chrześcijańska Poradnia Małżeńska i Rodzinna „Siloe” przy Parafii Matki Bożej Uzdrowienie Chorych (Kamilianie) w Tarnowskich Górach, przy ul. Różanej 2. Poradnia jest tworzona przez osoby wierzące, zaangażowane w życie Kościoła, pracujące w oparciu o chrześcijańską wizję człowieka - osoby funkcjonującej zarówno w sferze fizycznej i psychologicznej, jak również w sferze duchowej, wynikającej z rzeczywistości bycia stworzonym z woli i na obraz żywego Boga. W pracy merytorycznej korzystamy ze współczesnych koncepcji i podejść terapeutycznych zgodnych z nauczaniem Kościoła.

 Nasza działalność obejmuje:

 • Terapię rodzin i małżeństw – w podejściu systemowym, w którym „pacjentem” terapii nie są poszczególne osoby, lecz cały tzw. „system rodzinny”, czyli relacje między członkami rodziny, role, jakie pełnią, ich rodzaj i znaczenie dla rodziny.
 • Poradnictwo i terapię psychologiczną – dla osób borykających się
  z problemami natury emocjonalnej lub zmagających się z jakąś trudną sytuacją życiową.
 • Indywidualną terapię pogłębioną dla osób uzależnionych – jest to forma pomocy dla osób uzależnionych, które ukończyły podstawowy program terapii.
 • Poradnictwo i konsultacje nauczyciela metody Naturalnego Planowania Rodziny – Metoda Objawowo-Termiczna Podwójnego Sprawdzenia.

Poradnictwo i konsultacje instruktora Modelu Creighton – wystandaryzowanej metody obserwacji oznak płodności w cyklu kobiety, stosowanej w Naprotechnologii. 

Można nas znaleźć w internecie:

tarnowskiegory.kamilianie.eu  - zakładka „Poradnia Siloe“

oraz na www.facebook.com/poradnia.siloe

 


 

POMOC PSYCHOLOGA

Jestem psychologiem. Od 4 lat, tj. od ukończenia studiów, pracuję z dziećmi. Podczas studiów wybrałam ścieżkę kształcącą w kierunku pracy z rodziną, dziećmi oraz osobami niepełnosprawnymi. W pracy zawodowej łączę wszystkie te elementy. W szkole pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością, wspieram ich rodziców oraz nauczycieli. W domu dziecka mam kontakt z dziećmi, które ze względu na nieporadność wychowawczą swoich rodziców, znalazły się w systemie opieki zastępczej. Na bieżąco stykam się z trudnościami tych młodych ludzi jak i osób, które je uczą i wychowują. Z chęcią będę się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z osobami, które potrzebują informacji lub wsparcia. Zapraszamy w każdą środę od godz. 17.00 do 17.30.

 Ola Myślińska

   


                   

TERMINY SPOTKAŃ GRUP DZIAŁAJĄCYCH W NASZEJ PARAFII

 

 1. Dzieci Maryi - piątek 15.45

 2. Oaza - piątek 19.00

 3. Duszpasterstwo Akademickie - I piątek miesiąca 19.00 msza św. młodzieżowa, 20.00 Duszpasterstwo Akad.

 4. Nauki przedchrzcielne - II i IV sobota miesiąca 18.45

 5. Przygotowanie do bierzmowania - pierwszy czwartek miesiąca 16.30

 6. Świetlica Anioła Stróża, wtorek 16.00

 7. Zespół Młodzieżowy - niedziela godz. 10.30

 8. Róża Różańcowa

 9. Franciszkański Zakon Świeckich - ostatnia sobota miesiąca po mszy św. porannej

 10. Duszpasterstwo Rodzin

 11. Jerycho Różańcowe - I sobota miesiąca i św. Maryjne

 12. Ministranci - środa 17.00

 13. Odnowa w Duchu Św. - środa po mszy św. wieczornej

 14. I poniedziałek miesiąca 18.30: Rada Parafialna

 15. II poniedziałek miesiąca: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

 16. III poniedziałek miesiąca 18.30: Zespół Charytatywny

 17. IV poniedziałek miesiąca: Grupa Biblijna

 18. III czwartek miesiąca 18.30: nauczyciele

 

 

Intencje mszalne

 

 INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

25.07.2016r. – 31.07.2016r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek, 25 lipca 2016r., Św. Jakuba.

800

Do Mił. Bożego o dar życia wiecznego dla zm. męża Józefa w rocz. śm., zm. córkę Reginę i zm.
z rodziny.

1800

I Za zm. babcię Marię Miczka w 35. rocz. śm., dziadka Piotra, rodziców Magdalenę i Wilhelma, brata Emanuela, ciocię Gerdę Ulatowską, siostrę Marię, siostrzeńca Pawła, szwagra Gerharda oraz zm. księży z naszej parafii i dusze w czyśćcu cierpiące.

II O bł. Boże dla Eugenii z ok. 88. rocz. urodzin i o potrzebne łaski dla całej rodziny Szleger.

 

Wtorek, 26 lipca 2016r., Św. Anny.

800

Za zm. matkę Annę Jańską w rocz. ur., zm. ojca Hieronima, męża Henryka, zm. pokrewieństwo.

1800

I Do Mił. Bożego z prośbą o dar życia wiecznego dla zm. brata Jana w 17. rocz. śm., zm. rodziców Annę i Józefa, zm. siostrę Teresę,

    zm. teściów Stefanię i Stefana i zm. dziadków.

II Do Op. Bożej przez wstaw. MBKP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę Anioła Stróża dla rocznych dzieci:

    Patrycji i Przemka.

 

Środa, 27 lipca 2016r., Św. Joachima.

800

Za zm. Wiktora i Magdalenę Cieplik, zm. syna Zygmunta, zm. Pawła Wieczorek, zm. rodziców, zm. Pawła i Matyldę Kaczmarczyk, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

1800

I Do Mił. Bożego o dar życia wiecznego dla zm. ojca i dziadka Józefa Biały w 25. rocz. śm., zm. mamę Marię, zm. z rodzin Biały Cichoń

   Dittfeld, Pop, Jagieło i Buczyński, dusze w czyśćcu cierpiące.

II Za zm. Jana Celary of. sąsiedzi z ul. C. Skłodowskiej, Kasztanowej i Klonowej.

 

Czwartek, 28 lipca 2016r.

800

Do Op. Bożej przez wstaw. MBKP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Ireny Morgała z ok. urodzin.

1800

I Za zm. Helenę i Franciszka Kubacka w rocz. śm.

II Do Mił. Bożego za zm. Bolesława i Marie Szulc, Bronisława Myrcik, Bolesława i Aurelię Szulc, Wojciecha i Joannę Rogowskich, Jana

   i Annę Kępińskich.

 

Piątek, 29 lipca 2016r., Św. Marty.

800

Do Mił. Bożego za zm. ojca Ignacego Kurek we wspomnieniem urodzin, zm. z rodziny Kurek, Gwóźdź, Zyzik, Pawłowski, Siciński.

1800

30-dzień po śm. i za zmarłych:

1. Za zm. siostrę Alicję Cieślewicz w 12. ocz. śm., jej męża Bogdana, zm. rodziców i dziadków.

2. Za zm. męża Pawła Pytlik w rocz. śm., córkę Łucję Górka, zm. matkę Martę, zm. z rodziny Pytlik.

3. Za zm. Gertrudę Giołda w 1. rocz. śm.

4. Za zm. panią Przybylską of. Eugenia Wieczorek.

5. Za zm. Irenę Strzelczak w rocz. śm., zm. Stanisława i Henryka Strzelczak.

6. Za zm. męża Piotra Boroń, zm. syna Andrzeja, zm. rodziców i pokrewieństwo z obu stron.

7. Do Bożego Miłosierdzia za popełnione grzechy i winy przez dusze wszystkich zmarłych
i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Sobota, 30 lipca 2016r.

800

Do Mił. Bożego o radość życia wiecznego dla zm. Zofii Nowakowskiej.

1800

I Do Mił. Bożego o dar życia wiecznego dla zm. rodziców Wincentego i Stanisławę, ich rodziców Annę, Józefa, Józefę, Walentego,

   rodzeństwo Antoniego, Zofię, Piotra, Konstantego, Wincentego, Bronisławę, Antoniego Chwałowskich, zm. Kazimierza Pawelaka

    i zm. jego rodziców.

II Za zm. Jana Ogonowskiego w rocz. urodzin.

 

XVIII Niedziela Zwykła, 31 lipca 2016r.

730

Za zm. rodziców Annę i Franciszka Krawczyk.

900

Do Op. Bożej przez wstaw. MBKP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Haliny i Adama Janik z ok. 25. rocz. ślubu oraz o bł. Boże dla całej rodziny.

1030

Do Op. Bożej przez wstaw. MBKP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dary Ducha Św.
i bł. Boże dla Konrada Piszka z ok. 18. rocz. urodzin.

1200

Za zm. męża Rudolfa Szeliga, Jana Jakubczyk, Krystiana Gryc, zm. córkę Katarzynę, zm. rodziców Czesławę i Romana, zm. przyjaciół.

1700

Nieszpory.

1800

Za zm. męża Bolesława we wspomnieniem urodzin i 13. rocz. śm., zm. rodziców Józefę
i Szczepana Ptak, Marie i Mieczysława Guziec.

2000

Do Op. Bożej przez wstaw. MBKP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Dominiki i Bartłomieja Kwarcińskich z ok. 2. rocz. ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.

 

Ta strona wykorzystuje COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj wiecej.

Akceptuje polityke

EU Cookie Directive Module Information